Yanlış yerler geziyorum, bu yüzden yalnız uçuyorum.

yavuzkagguullccee
gguullccee